A A A
hamburger
Leuk op Reggesteyn-C-13

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) = extra zorg en aandacht voor leerlingen

Sommige kinderen op het vmbo hebben extra zorg en aandacht nodig. Zij volgen dan het leerwegondersteunend onderwijs op onze school. Er kunnen twee redenen zijn voor lwoo: 

  1. Leerproblemen met rekenen, lezen en spellen in het basis- of speciaal onderwijs. Deze leerlingen plaatsen we in kleine lwoo-klassen van de beroepsgerichte leerweg. We bereiden de leerlingen voor op het halen van hun diploma op basis- of kaderniveau.
  2. Sociaal-emotionele problemen die het leren in de weg zitten: moeite met concentreren, faalangst, problemen met andere leerlingen. Leerlingen met deze problemen kunnen in alle vmbo-richtingen zitten, ook in de theoretische leerweg (tl). Zij krijgen hulp in kleine lwoo-klassen (basis/kader) of ze krijgen extra ondersteuning op maat in hun eigen klas.

Leren en werken met leerwegondersteuning
De manier van werken in onze lwoo-klassen is gericht op leerlingen die extra hulp nodig hebben. Voor hen is veiligheid en een duidelijke structuur vaak belangrijk. De aanpak is als volgt:

  • Onze lwoo-klassen zijn klein (14-18 leerlingen). Dat vinden ze vaak prettig (overzichtelijk) en ze kunnen hierdoor beter in hun eigen tempo werken.
  • Regelmatig krijgen leerlingen les in kleine groepjes waar ze veel individuele begeleiding krijgen.
  • We werken (soms) met aangepaste methodes en lesprogramma’s.
  • Een klein en ervaren docententeam verzorgt de lessen. Als het kan, krijgen die een praktische invulling.
  • Voordat we een kind tot het leerwegondersteunend onderwijs toelaten, houden we eerst een verplicht toelatingsonderzoek.

Voordelen lwoo
*
 Gericht op de leerling
*  Veel individuele aandacht
*  Werken in kleine groepen
*  Vertrouwd team van docenten
*  Veel praktijk
*  Mogelijkheid om vmbo-diploma te halen

Meer weten? Neem contact op!
Wilt u meer informatie? We gaan graag met u in gesprek. Bel naar de vestiging en vraag naar de unitleider onderbouw (lwoo).

  • vestiging W. de Clercqstraat, Nijverdal (0548) 53 37 00
  • vestiging Rijssen (0548) 53 38 00

Het laatste nieuws in je mailbox?

Vul hier je mailadres in en blijf op de hoogte!