A A A
hamburger

Bestuur en toezicht

Bestuurder Sam Terpstra

Het college van bestuur is het bevoegd gezag van CSG Reggesteyn. Dit college geeft leiding aan de school en bestaat uit de heer drs. S.A. Terpstra (voorzitter). Het college van bestuur vormt het management van de school, samen met de drie directeuren van de verschillende vestigingen en de directeur bedrijfsvoering.

Op de vestigingen is de vestigingsdirecteur het centrale aanspreekpunt voor ouders en medewerkers. Per vestiging is een vestigingsteam is verantwoordelijk voor alle onderwijskundige en organisatorische zaken. Dit team bestaat uit de vestigingsdirecteur, de leidinggevenden van de units en de manager facilitair.

Ga naar de Contactpersonen bestuur en directie 2016.

Raad van toezicht
De Raad van toezicht ziet erop toe dat het college van bestuur juist handelt. De raad kan ook besluiten van het college van bestuur goedkeuren of tegenhouden. Voorzitter van de raad van toezicht is de heer A.A. van der Spek. Zie het overzicht met de Leden van de raad van toezicht van Reggesteyn-sept17

Nevenfuncties
In het volgende overzicht staan alle nevenfuncties die de voorzitter van het college van bestuur en de leden van de raad van toezicht bekleden: Nevenfunctie cvb en rvt Reggesteyn mei 2017
Een nieuw overzicht volgt eind september of begin oktober.

Het laatste nieuws in je mailbox?

Vul hier je mailadres in en blijf op de hoogte!