A A A
hamburger
MR lln Reggesteyn

MR

Medezeggenschap
De medezeggenschapsraad (MR) kan het college van bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven. Voor bepaalde plannen is het college van bestuur verplicht om vooraf advies te vragen aan de MR. Soms is zelfs instemming van de MR noodzakelijk. De MR-leden komen elke maand bijeen. Op verzoek kan ook het college van bestuur vertegenwoordigd zijn.

De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement: MR basisstatuut Reggesteyn

Wie zitten in de MR?
De MR bestaat voor de helft uit ouders en leerlingen en voor de helft uit medewerkers van de school. MR-leden worden rechtstreeks gekozen door de groep die zij vertegenwoordigen. Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen de MR-vergaderingen bijwonen. De secretaris van de MR is te bereiken via het correspondentieadres: MR@reggesteyn.nl
Wie nu precies in de MR zitten, staat in de MR Reggesteyn contactgegevens 2017-2018.

Vergaderingen

  • Deelname: Als ouder of leerling (en medewerker) kun je de MR-vergaderingen bijwonen. Geef je vooraf op via MR@reggesteyn.nl
  • Notulen: met toelichting in te zien bij één van de MR-leden

oktober

30

Start Power Up en Technasium groep 8

Rijssen

Op 30 oktober en 1 november 2017 starten in Reggesteyn-Rijssen de eerste groepen leerlingen uit groep 8 van de basisscholen met Power Up...

Lees dit bericht

november

01

Start Power Up en Technasium groep 8

Rijssen

Op 30 oktober en 1 november 2017 starten in Reggesteyn-Rijssen de eerste groepen leerlingen uit groep 8 van de basisscholen met Power Up...

Lees dit bericht

Het laatste nieuws in je mailbox?

Vul hier je mailadres in en blijf op de hoogte!