Scholen op de kaart
A A A
hamburger
Hockey alternatief-N-13

Melden geweld en misbruik

Als school zijn wij verplicht signalen van misbruik en geweld te melden. We gaan uit van de volgende stappen:

Zorg: signalen richting mentor en overleg leerlingbegeleider

 • Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld > docent of medewerker geeft dit door aan de mentor.
 • De mentor kan zelf in gesprek gaan met de leerling en/of ouder(s)/verzorger(s). Deelt zorg.
  Belang en veiligheid van de leerling staan voorop.
 • De mentor informeert de leerlingbegeleider.
 • De mentor plaatst de gegevens in het leerlingdossier.

Stap 1: in kaart brengen signalen

 • Mentor en leerlingbegeleider noteren concreet waarneembaar gedrag/signalen.
 • Mentor gaat in gesprek gaan met de leerling, waar mogelijk met/of ouder(s)/verzorger(s).
 • Als dat passend is, geven zij in het gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) aan dat meldcode gestart wordt.
 • De mentor observeert de leerling en informeert betrokken teamleden.
 • De leerlingbegeleider houdt het dossier van de leerling bij.

Stap 2: collegiale consultatie en AMK

 • Leerlingbegeleider en mentor brengen signalen verder in kaart.
 • De leerlingbegeleider raadpleegt deskundigen. Intern of extern: AMK*, partners in het ZorgAdviesTeam, betrokken instanties.
 • De leerlingbegeleider overweegt registratie in de Verwijsindex Risicojongeren.
 • De leerlingbegeleider houdt het dossier van de leerling bij.

Stap 3: gesprek  met leerling en ouder(s)/verzorger(s)

 • De leerlingbegeleider gaat in gesprek met de leerling en ouder(s)/verzorger(s).
 • Deelt zorg en checkt waar gedrag en signalen vandaan komen.
 • Maakt duidelijk wat de stappen van de meldcode zijn. Belang en veiligheid van de leerling staan voorop!
 • De leerlingbegeleider houdt het dossier van de leerling bij.

Stap 4: wegen ernst en aard

 • De leerlingbegeleider vraagt een oordeel aan genoemde deskundigen over: risico, aard en ernst van de mishandeling/het geweld.
 • AMK kan risicotaxatie doen.
 • De leerlingbegeleider brengt de leidinggevende op de hoogte van een mogelijke melding.
 • Hij informeert de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en signaleerder.
  Belang en veiligheid van de leerling staan voorop!
 • De leerlingbegeleider houdt het dossier van de leerling bij.

Stap 5: beslissen

Samen met interne en/of externe deskundigen beslissen: melding AMK of hulpverlening inzetten.

Hulp organiseren en effect volgen

 • De leerlingbegeleider gaat met de leerling en ouder(s/verzorger(s) in gesprek over mogelijke vormen van hulp: doorverwijzen.
 • De leerlingbegeleider en mentor monitoren of ouder(s)/verzorger(s) en de leerling hulp krijgen.
 • De leerlingbegeleider en mentor blijven de leerling volgen en observeren.
 • Heeft de hulpverlening geen of onvoldoende effect? Dan volgt alsnog een melding.
 • De leerlingbegeleider houdt het dossier van de leerling bij.

Melding AMK

 • De leerlingbegeleider bespreekt met de ouder(s)/verzorger(s) de voorgenomen melding.
 • Er volgt een melding bij het AMK. Dit gebeurt altijd op naam van CSG Reggesteyn.
 • De leerlingbegeleider houdt het dossier van de leerling bij.

* AMK: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

juni

27

TOR speelt Sneeuwwitje en de zeven dwergen

Noetselerbergweg

De afgelopen weken is er tussen alle lessen, proefwerken en examens door hard gewerkt aan een toneelvoorstelling. De leerlingen spelen op basis van...

Lees dit bericht

juli

10

Kunstworkshops voor klas 3

Noetselerbergweg

Op dinsdag 10 juli krijgen de leerlingen uit klas drie een kunstworkshop aangeboden. Ze kunnen kiezen uit Urban Dance, Cajon Percussie en Vloggen....

Lees dit bericht

juli

10

Feest klas 3

Noetselerbergweg

Dit jaar wordt er weer een eindfeest voor de leerlingen uit de derde klas georganiseerd; het officieuze afscheid van de onderbouw en klaar om...

Lees dit bericht

Het laatste nieuws in je mailbox?

Vul hier je mailadres in en blijf op de hoogte!