A A A
hamburger
Leerlingen id gang-R-13

Minimabeleid en reductie

Minimabeleid
Gezinnen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor minimabeleid van de woongemeente.

Gemeente Hellendoorn: telefoon: (0548) 63 02 15
www.hellendoorn.nl – tabblad: Werk en ondernemen – onderdeel: Werk en inkomen – Minimaregelingen

Gemeente Rijssen-Holten: telefoon: (0548) 85 48 38
www.rijssen-holten.nl – tabblad: Digitaal loket – thema: Belastingen, uitkeringen en toeslagen – product: Bijdrage regeling maatschappelijke participatie en schoolgaande kinderen

Gemeente Wierden: telefoon: (0546) 58 09 90
www.wierden.nl – tabblad: Producten & Diensten – onderdeel: bijdrage voor sport en cultuur (declaratiefonds maatschappelijke participatie)

Reductie- en kwijtscheldingsregeling
Reggesteyn kent een reductie- en kwijtscheldingsregeling. De regeling is een aanvulling op al bestaande regelingen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de minimaregelingen van de verschillende gemeenten.

De regeling houdt in dat de ouders overleggen met de unitleider van hun zoon/dochter over reductie of kwijtschelding van de ouderbijdrage. Als ouder toont u daarbij aan dat u de financiële verplichtingen uit de getekende overeenkomst niet kunt nakomen. Gebruikmaken van de Reggesteyn-regeling kan alleen wanneer uit uw gegevens blijkt dat u niet in aanmerking komt voor andere regelingen (of het probleem hiermee onvoldoende kunt oplossen).

De unitleider overlegt met de centrale administratie over reductie of kwijtschelding van de ouderbijdrage. Na overleg stelt het college van bestuur de reductie / kwijtschelding officieel vast. Bij reductie of kwijtschelding mag de leerling gewoon deelnemen aan de activiteiten en excursies.

Het laatste nieuws in je mailbox?

Vul hier je mailadres in en blijf op de hoogte!