A A A
hamburger
LeerlingenC in gang-lwoo-13

Vrijwillige ouderbijdrage

Reggesteyn vindt dat goed onderwijs meer moet zijn dan de lessen en lokalen die de overheid betaalt. Naast onze lessen bieden wij uw kind dan ook verschillende zaken. U kunt hierbij denken aan onze buitenschoolse en culturele activiteiten, excursies, werkweken en introductiedagen, maar ook aan de collectieve schoolongevallenverzekering. De kosten hiervan worden niet of niet voldoende door de overheid vergoed. Om te zorgen dat ons onderwijs boeiend, eigentijds en gevarieerd blijft, vragen wij u om deel te nemen aan het fonds ‘vrijwillige ouderbijdrage’.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u hierover informatie. Deelname aan het fonds is niet verplicht. U kunt ook (per jaar) aangeven aan welke onderdelen van de ouderbijdrage u meebetaalt. Betaalt u niet, of niet voor alle onderdelen? Dan is het mogelijk dat uw kind niet kan meedoen aan een bepaalde activiteit.

Hiervoor gaan wij uit van onze algemene voorwaarden:

Het innen van de ouderbijdrage verloopt digitaal. Bekijk hiervoor de Instructievideo ouderbijdrage.

Het laatste nieuws in je mailbox?

Vul hier je mailadres in en blijf op de hoogte!