Scholen op de kaart
A A A
hamburger
Jongen aan het werk-13

Leerplichtwet

Bijzondere omstandigheden
Voor bepaalde gelegenheden kan uw kind een vrije dag krijgen. Dan gaat het om zogeheten ‘gewichtige omstandigheden’. U kunt hiervoor een verlofaanvraag indienen bij de unitleider van uw kind.

De ‘gewichtige omstandigheden’ zijn:
a) het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan
b) verhuizing (max. één dag)
c) gezinsuitbreiding (max. één dag)
d) het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m 3e graad (max. één dag)
e) bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m 3e graad (duur: in overleg met de directeur)
f) bij overlijden:
–  van bloed- of aanverwanten in de eerste graad (max. vier dagen)
–  aan bloed- of aanverwanten in de tweede graad (max. twee dagen)
–  van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad (max. één dag)
g) bij 25-, 40-, 50- jarig ambtsjubileum en het 12 ½-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (max. één dag).

Deze regeling houdt in dat een extra vakantie wegens wintersport, een tweede vakantie, een extra weekend, deelname van leerlingen aan evenementen, een langdurig bezoek aan de familie in het land van herkomst, etc. niet meer kunnen worden aangemerkt als bijzondere reden.

Leerplichtwet en vakantie
Wat zegt de leerplichtwet? Voor een vakantie onder schooltijd kan alléén toestemming worden gegeven als ouders met hun leerplichtige kind(eren) tijdens de schoolvakantie niet op vakantie kunnen gaan door het specifieke beroep van (één van de) ouders. Het gaat dan om seizoengebonden arbeid. In dat geval mag de schoolleiding vrij geven voor een gezinsvakantie. Dit extra verlof is aan regels gebonden.

Het verlof:
–  kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend;
–  mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
–  mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.

Luxeverzuim, zonder toestemming vanwege ‘een dagje vrij’ niet aanwezig zijn (bijvb. omdat dat rond de vakantie handig uitkomt),  is niet toegestaan. Hierop wordt de laatste jaren steeds strenger gecontroleerd.
Wij zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Concludeert de leerplichtambtenaar dat er sprake is van luxeverzuim, dan krijgt u als ouders een proces-verbaal.

juni

27

TOR speelt Sneeuwwitje en de zeven dwergen

Noetselerbergweg

De afgelopen weken is er tussen alle lessen, proefwerken en examens door hard gewerkt aan een toneelvoorstelling. De leerlingen spelen op basis van...

Lees dit bericht

juli

10

Feest klas 3

Noetselerbergweg

Dit jaar wordt er weer een eindfeest voor de leerlingen uit de derde klas georganiseerd; het officieuze afscheid van de onderbouw en klaar om...

Lees dit bericht

juli

10

Kunstworkshops voor klas 3

Noetselerbergweg

Op dinsdag 10 juli krijgen de leerlingen uit klas drie een kunstworkshop aangeboden. Ze kunnen kiezen uit Urban Dance, Cajon Percussie en Vloggen....

Lees dit bericht

Het laatste nieuws in je mailbox?

Vul hier je mailadres in en blijf op de hoogte!