Scholen op de kaart
A A A
hamburger

Klachtenregeling

Onderwijs is mensenwerk. Waar mensen dagelijks zo intensief met elkaar omgaan als op een school, gaat er wel eens wat fout. Wij willen het graag horen wanneer er iets fout gaat. Wij kunnen het dan rechtzetten en beter nog, in het vervolg voorkomen. We hechten er waarde aan dat u eerst met ons in gesprek gaat. Vaak valt in een gesprek al veel op te lossen. 

Heeft u een klacht, dan kunt u bij ons terecht. Elke klacht handelen wij af via een vaste procedure. Voor klachten over het onderwijs kunt u terecht bij de betreffende docent en de unitleider. Zij gaan met u in gesprek. Is het probleem niet opgelost? Dan kunt u terecht bij de vestigingsdirecteur. Bieden de gesprekken geen oplossing, dan kunt u een officiële klacht indienen.

Er zijn drie hoofdtypen klachten:

 1. Klachten die te maken hebben met het onderwijs (lesgeven, toetsen, dagelijkse zaken). De route hiervoor is: gesprek met betreffende docent en/of unitleider, eventueel een gesprek met de vestigingsdirecteur en/of het indienen van een formele klacht.
 2. Klachten over schoolexamens en het centraal schriftelijk examen. Bekijk hiervoor de Regeling beroep onregelmatigheden eindexamens. U kunt uw klacht indienen bij de examencommissie van de vestiging. Lees om meer te weten: Klachten over examens
 3. Overige klachten (klacht na een conflict, klacht over gedrag). Voor dit soort klachten hebben wij een vaste procedure. U kunt daarbij gebruikmaken van de hulp van de (interne) contactpersoon van school: Interne contactpersonen klacht 2017-2018.
  Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kunt u contact opnemen met de Landelijke klachtencommissie. Deze commissie heeft een vertrouwenspersoon die gevraagd en ongevraagd advies geeft.
  Voor klachten over pesten, intimidatie, misbruik of geweld kunt u terecht bij de Vertrouwensinspectie
  Wij vragen u bij ernstige zaken ook de bestuurder van Reggesteyn te informeren.

Externe vertrouwenspersoon: Externe vertrouwenspersonen klacht
U kunt zich richten tot de externe vertrouwenspersoon als u:

 • in vertrouwen uw klacht wilt melden
 • advies wilt over de manier waarop u uw klacht kunt melden.

.

juli

20

Rapporten ophalen

Noetselerbergweg

Vandaag halen de leerlingen hun rapport op. Het rooster daarvoor: RAPPORTEN OPHALEN 2018...

Lees dit bericht

Het laatste nieuws in je mailbox?

Vul hier je mailadres in en blijf op de hoogte!