A A A
hamburger
jongen met laptop20
jongen met laptop2

Alle vestigingen

Brugklassers nieuwe schooljaar krijgen laptop

22 januari 2019

“Digitaal onderwijs past in onze huidige tijd en moet daarom mogelijk zijn voor iedereen”, vindt Aart van ’t Veld, bestuurder van Reggesteyn. Om die reden krijgen alle brugklassers in het nieuwe schooljaar een laptop (device) zonder dat de ouders daarvoor een extra ouderbijdrage moeten betalen. “leermiddelen moeten voor iedereen toegankelijk zijn”, aldus de bestuurder. “Wij geloven in kansengelijkheid en daarom willen we de ouderbijdrage laag houden. En voor leermiddelen dus ‘gewoon’ geen extra kosten.

We zijn van mening dat digitale leermiddelen zoals een laptop of een mobiel, passen in het huidige onderwijs. Leerlingen binnen één klas kunnen op deze manier veel beter in hun eigen tempo en eigen niveau leren. “Zo kunnen we meer differentiëren en veel beter aansluiten bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van de individuele leerling”, zegt Aart van ’t Veld. We zien bovendien dat door inzet van digitale middelen het aanbod voor leerlingen wordt vergroot en de motivatie om te leren toeneemt. De boeken blijven naast de devices ook gewoon onderdeel van het leermiddelenpakket.

De laptops worden vanaf 1 augustus in bruikleen verstrekt. Tijdens onze open dagen kunnen ouders en leerlingen alvast nader geïnformeerd worden over deze nieuwe ontwikkeling.

De bruikleenovereenkomst is hier in te zien.

Het laatste nieuws in je mailbox?

Vul hier je mailadres in en blijf op de hoogte!