Scholen op de kaart
A A A
hamburger
Leuk op Reggesteyn-C-13

Ondersteunend onderwijs (oo)

Ondersteunend onderwijs (oo) = extra zorg en aandacht voor leerlingen

Sommige kinderen op het vmbo hebben extra ondersteuning nodig. Zij volgen dan het ondersteunend onderwijs op onze school. Er kunnen twee redenen voor zijn: 

  1. Leerproblemen met rekenen, lezen en spellen in het basis- of speciaal onderwijs. Deze leerlingen plaatsen we in kleine ondersteuningsklassen van de beroepsgerichte leerweg. We bereiden de leerlingen voor op het halen van hun diploma op basis- of kaderniveau.
  2. Sociaal-emotionele problemen die het leren in de weg zitten: moeite met concentreren, faalangst, moeite in het omgaan met andere leerlingen. Leerlingen met deze problemen kunnen in alle vmbo-richtingen zitten, ook in de theoretische leerweg (tl). Zij krijgen hulp in speciale ondersteuningsklassen (basis/kader) of ze krijgen extra ondersteuning op maat in hun eigen klas.

Ondersteunend onderwijs: leren en werken
De manier van werken in onze ondersteuningsgroepen is gericht op leerlingen die extra hulp nodig hebben. Voor hen is veiligheid en een duidelijke structuur vaak belangrijk. De aanpak is als volgt:

  • Onze ondersteuningsgroepen zijn klein (14-18 leerlingen). Dat vinden de leerlingen prettig (overzichtelijk) en ze kunnen hierdoor beter in hun eigen tempo werken.
  • Regelmatig krijgen leerlingen les in kleine groepjes waar ze veel individuele begeleiding krijgen.
  • We werken (soms) met aangepaste methodes en lesprogramma’s.
  • Een klein en ervaren docententeam verzorgt de meeste lessen. Bij lessen die de vakdocent geeft, gaat de eigen groepsdocent mee.
  • Ons interne team bepaalt bepaalt in afstemming met het basisonderwijs welk type ondersteuning bij de leerling past.

Voordelen ondersteunend onderwijs
*
 Gericht op de leerling
*  Veel individuele aandacht
*  Werken in kleine groepen
*  Vertrouwd team van docenten
*  Veel praktijk
*  Mogelijkheid om vmbo-diploma te halen

Meer weten? Neem contact op!
Wilt u meer informatie? We gaan graag met u in gesprek. Bel naar de vestiging en vraag naar de unitleider onderbouw (ondersteunend onderwijs).

  • vestiging W. de Clercqstraat, Nijverdal (0548) 53 37 00
  • vestiging Rijssen (0548) 53 38 00

Het laatste nieuws in je mailbox?

Vul hier je mailadres in en blijf op de hoogte!