A A A
hamburger
MR lln Reggesteyn

MR

Medezeggenschap
De medezeggenschapsraad (MR) kan het college van bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven. Voor bepaalde plannen is het college van bestuur verplicht om vooraf advies te vragen aan de MR. Soms is zelfs instemming van de MR noodzakelijk. De MR-leden komen elke maand bijeen. Op verzoek kan ook het college van bestuur vertegenwoordigd zijn. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het MR basisstatuut Reggsteyn.

Wie zitten in de MR?
De MR bestaat voor de helft uit ouders en leerlingen en voor de helft uit medewerkers van de school. MR-leden worden rechtstreeks gekozen door de groep die zij vertegenwoordigen. Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen de MR-vergaderingen bijwonen. De secretaris van de MR is te bereiken via het correspondentieadres: MR@reggesteyn.nl
Wie nu precies in de MR zitten, vindt u in de schoolgids onder het menu Schoolgids.

Vergaderingen

  • Deelname: Als ouder of leerling (en medewerker) kun je de MR-vergaderingen bijwonen. Geef je vooraf op via MR@reggesteyn.nl
  • Notulen: met toelichting in te zien bij één van de MR-leden

Het laatste nieuws in je mailbox?

Vul hier je mailadres in en blijf op de hoogte!