A A A
hamburger
Leerlingen id gang-R-13

Aanpak tegen pesten

Leerlingen hebben behoefte aan een veilige omgeving om zich emotioneel en intellectueel te kunnen ontwikkelen. Reggesteyn wil zo’n veilige omgeving bieden aan de leerlingen. Pesten kunnen we nooit uitsluiten. We zijn op Reggesteyn wel alert op pestgedrag en nemen ook stappen als er gepest wordt: Stappenplan pestaanpak Reggesteyn
Ook kennen we een pestprotocol. Wilt u meer weten hierover? Neem dan contact met ons op.

Leerlingen van het praktijkonderwijs vormen een aparte doelgroep. Op onze school heeft het praktijkonderwijs een eigen methode tegen pestgedrag. Meer weten? Neem dan contact op met de heer G. Puppels (unitleider pro): (0548) 533 800 / g.puppels@reggesteyn.nl 

Op Reggesteyn:

  • proberen we pestproblemen te voorkomen
  • maken we het pesten bespreekbaar in de klas
  • nemen we duidelijk stelling tegen pesten
  • betrekken we de ouders in het stoppen van pesten
  • treffen we maatregelen tegen leerlingen die (ondanks alle inspanningen) doorgaan met pesten

Verder op deze site geven we antwoord op de volgende vragen over de pestaanpak op Reggesteyn.

Het laatste nieuws in je mailbox?

Vul hier je mailadres in en blijf op de hoogte!