A A A
hamburger
Reggesteyn-0281_headerbeeld_1600x1000pxkleur

Wat doet Reggesteyn tegen pesten?

Al tijdens de introductiedagen voor de eerste klassen besteden we aandacht aan een veilige sfeer in de nieuwe groep. We maken gebruik van het moment dat alle kinderen tegelijk in een nieuwe situatie terechtkomen en hun positie in de nieuwe klas nog bepalen. We bespreken de gedragsregels van Reggesteyn. Soms worden die met de mentor samen nog vertaald naar positief gedrag in de klas. Verder kan iedere mentor bij de leerlingbegeleiders materiaal lenen. Om tijdens een mentorles de afspraken  op te frissen of de veiligheid in de klas weer ter sprake te brengen.

Reggesteyn heeft een stappenplan ontwikkeld om het pesten aan te pakken: Stappenplan pestaanpak ReggesteynOnze pestaanpak is gebaseerd op het vijfsporenbeleid van Bob van der Meer, deskundige op het gebied van pestbeleid. Wanneer er sprake is van pesten, gaan we gesprekken aan met de gepeste leerling, de pester en ook met hun ouders. Het vijfsporenbeleid bestaat uit:

 1. Hulp aan de gepeste leerling, gesprekken en eventueel een sociale vaardigheidstraining.
 2. Hulp aan de pester; gesprekken en/of sociale vaardigheidstraining.
 3. Hulp aan de zwijgende middengroep. In de vorm van het mobiliseren van deze groep en het bevorderen van een positieve sfeer.
 4. Hulp aan de docenten. In de vorm van achtergrondinformatie over het verschijnsel, signaleren en concrete aanpakmogelijkheden.
 5. Betrekken van de ouders bij de aanpak met: voorlichting en achtergrondinformatie.

Reggesteyn…

 • biedt zorg aan de gepeste leerling
  We zorgen voor de leerling die gepest wordt in de vorm van gesprekken, steun, en – waar nodig – een (interne of externe) sociale vaardigheidstraining met aandacht voor weerbaarheid. Dit gebeurt in overleg met de ouders.
 • gaat in gesprek met de pester
  Om het pesten te stoppen, hebben we een plan waarin alle stappen staan die we met de pester in een zo vroeg mogelijk stadium doorlopen.

Pestgedrag komt bijna nooit uit de lucht vallen, vaak zitten er nare ervaringen achter. De mentor en eventueel de leerlingbegeleider proberen de pester te helpen door hem aan zichzelf te laten werken.

Het laatste nieuws in je mailbox?

Vul hier je mailadres in en blijf op de hoogte!