A A A
hamburger
Gymkleren Reggesteyn-N-13

Wat is pesten?

Pesten is systematisch psychisch, fysiek of seksueel geweld van een leerling of een groep leerlingen ten opzichte van één of meer andere leerlingen, die niet (meer) in staat is/zijn om zichzelf te verdedigen. Er is duidelijk sprake van een machtsverschil. Plagen mag zolang het wederzijds is en er samen om gelachen kan worden, pesten mag niet…

Leerlingen weten vaak heel goed waar we het over hebben. Als het niet duidelijk is, kan het slachtoffer goed aangeven dat hij bepaald gedrag niet meer leuk vindt. En dat dat moet ophouden. Hij mag hierbij de hulp inroepen van een vriend(in), maar ook van een docent, mentor of leerlingbegeleider. Samen bedenken ze een oplossing om het pesten te stoppen.

Cyberpesten
Onder pesten valt ook ‘cyberpesten’. Dat is pesten via het internet of mobiele telefoon: mms, sms, e-mail, chat, profielsites, weblogs, websites. Lees voor meer informatie (o.a. over strafbare feiten): Sociale Media en Schoolveiligheid mei 2013-uitgave Politie

Het laatste nieuws in je mailbox?

Vul hier je mailadres in en blijf op de hoogte!