A A A
hamburger
Hockey alternatief-N-13

Melden geweld en misbruik

Als school zijn wij verplicht signalen van misbruik en geweld te melden. We gaan uit van de volgende stappen:

Zorg: signalen richting mentor en overleg leerlingbegeleider

 • Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld > docent of medewerker geeft dit door aan de mentor.
 • De mentor kan zelf in gesprek gaan met de leerling en/of ouder(s)/verzorger(s). Deelt zorg.
  Belang en veiligheid van de leerling staan voorop.
 • De mentor informeert de leerlingbegeleider.
 • De mentor plaatst de gegevens in het leerlingdossier.

Stap 1: in kaart brengen signalen

 • Mentor en leerlingbegeleider noteren concreet waarneembaar gedrag/signalen.
 • Mentor gaat in gesprek gaan met de leerling, waar mogelijk met/of ouder(s)/verzorger(s).
 • Als dat passend is, geven zij in het gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) aan dat meldcode gestart wordt.
 • De mentor observeert de leerling en informeert betrokken teamleden.
 • De leerlingbegeleider houdt het dossier van de leerling bij.

Stap 2: collegiale consultatie en AMK

 • Leerlingbegeleider en mentor brengen signalen verder in kaart.
 • De leerlingbegeleider raadpleegt deskundigen. Intern of extern: AMK*, partners in het ZorgAdviesTeam, betrokken instanties.
 • De leerlingbegeleider overweegt registratie in de Verwijsindex Risicojongeren.
 • De leerlingbegeleider houdt het dossier van de leerling bij.

Stap 3: gesprek  met leerling en ouder(s)/verzorger(s)

 • De leerlingbegeleider gaat in gesprek met de leerling en ouder(s)/verzorger(s).
 • Deelt zorg en checkt waar gedrag en signalen vandaan komen.
 • Maakt duidelijk wat de stappen van de meldcode zijn. Belang en veiligheid van de leerling staan voorop!
 • De leerlingbegeleider houdt het dossier van de leerling bij.

Stap 4: wegen ernst en aard

 • De leerlingbegeleider vraagt een oordeel aan genoemde deskundigen over: risico, aard en ernst van de mishandeling/het geweld.
 • AMK kan risicotaxatie doen.
 • De leerlingbegeleider brengt de leidinggevende op de hoogte van een mogelijke melding.
 • Hij informeert de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en signaleerder.
  Belang en veiligheid van de leerling staan voorop!
 • De leerlingbegeleider houdt het dossier van de leerling bij.

Stap 5: beslissen

Samen met interne en/of externe deskundigen beslissen: melding AMK of hulpverlening inzetten.

Hulp organiseren en effect volgen

 • De leerlingbegeleider gaat met de leerling en ouder(s/verzorger(s) in gesprek over mogelijke vormen van hulp: doorverwijzen.
 • De leerlingbegeleider en mentor monitoren of ouder(s)/verzorger(s) en de leerling hulp krijgen.
 • De leerlingbegeleider en mentor blijven de leerling volgen en observeren.
 • Heeft de hulpverlening geen of onvoldoende effect? Dan volgt alsnog een melding.
 • De leerlingbegeleider houdt het dossier van de leerling bij.

Melding AMK

 • De leerlingbegeleider bespreekt met de ouder(s)/verzorger(s) de voorgenomen melding.
 • Er volgt een melding bij het AMK. Dit gebeurt altijd op naam van CSG Reggesteyn.
 • De leerlingbegeleider houdt het dossier van de leerling bij.

* AMK: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

januari

15

Open Huis vestiging Willem de Clercqstraat

W. de Clercqstraat

Open huis Wanneer zijn bij ons de schooldeuren open en kun je een kijkje komen nemen op onze school? Willem de Clercqstraat: woensdag...

Lees dit bericht

januari

22

Open Huis vestiging Rijssen

Rijssen

Wanneer zijn bij ons de schooldeuren open en kun je een kijkje komen nemen op onze school? Willem de Clercqstraat: woensdag 15 januari...

Lees dit bericht

januari

29

Open Huis vestiging Noetselerbergweg

Noetselerbergweg

Wanneer zijn bij ons de schooldeuren open en kun je een kijkje komen nemen op onze school? Willem de Clercqstraat: woensdag 15 januari...

Lees dit bericht

Het laatste nieuws in je mailbox?

Vul hier je mailadres in en blijf op de hoogte!