A A A
hamburger
Werken aan wiskunde-lwoo-C-13

Passend onderwijs

Wat is Passend onderwijs?
Passend onderwijs gaat over een zo passend mogelijk aanbod voor alle leerlingen. Voor leerlingen met een beperking/leerprobleem én voor hoogbegaafde leerlingen. Passend onderwijs stelt de onderwijsbehoefte van de leerling centraal. Het doel is dat alle leerlingen (ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben) een passende onderwijsplek krijgen. Belangrijk is: ‘Wat heeft elke individuele leerling nodig om zijn talenten te ontwikkelen? Het uitgangspunt is: regulier onderwijs waar ’t kan, speciaal onderwijs als het moet!

Zorgplicht
Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, moet de school een passende plek zoeken. Het is niet langer de verantwoordelijkheid van de ouders. Een passende plek kan zijn op:

  • de eigen school (Reggesteyn), eventueel met extra ondersteuning in de klas
  • een andere reguliere school in de regio
  • een tijdelijke plaatsing bij een schakelvoorziening
  • de rebound
  • het (voortgezet) speciaal onderwijs

Pluspunt
Elke vestiging van Reggesteyn kent een zogeheten ‘Pluspunt’. Als het in de klas niet goed gaat, kan een leerling worden aangemeld bij het Pluspunt. Hier werken docenten die gespecialiseerd zijn in het omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Samen met de leerling maakt  de docent een plan. Ze bespreken wat het probleem is en wat de leerling hieraan kan doen. Wanneer het volgen van lessen in de klas niet lukt, kan het Pluspunt een tijdelijke lesplaats zijn. Ook kan de medewerker van Pluspunt de docent handreikingen geven hoe hij het beste kan inspelen op wat de leerling nodig heeft.

Samenwerkingsverband 
We werken nauw samen met deskundigen van het SamenWerkingsVerband voor voortgezet onderwijs in deze regio: SWV 23-01 VO. Het SWV zet zich in voor alle leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Almelo. Binnen het samenwerkingsverband is afgesproken wat elke school als basis ondersteuning in huis hoort te hebben. Daarnaast heeft Reggesteyn haar eigen aanbod: Ondersteuning op Reggesteyn-algemeen.
Een compleet overzicht leest u in de Ondersteuningskaart Reggesteyn 2019-2020

Meer over het samenwerkingsverband: www.swv2301.nl

SWV 23-01 Passend Onderwijs Almelo kl

Het laatste nieuws in je mailbox?

Vul hier je mailadres in en blijf op de hoogte!