A A A
hamburger
Groepsopdracht metaal-R-13

Aansprakelijkheid

CSG Reggesteyn heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. De verzekering biedt zowel de school, als de mensen die voor school actief zijn (bestuursleden, medewerkers, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. De aansprakelijkheid van school kan leiden tot misverstanden. Om die te voorkomen, geven wij hieronder aan wat niet onder de aansprakelijkheid van school valt.

  1. De school is niet aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en de buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wij vergoeden dus niet alle schade die in schoolverband ontstaat.
  2. De school is alleen aansprakelijk wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De schade aan een bril bijvoorbeeld, die tijdens de gymnastiekles beschadigt, valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering.
  3. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of als zij jonger zijn dan 14 jaar: hun ouders) zijn zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten en ook voor eventuele schade die zij veroorzaken.

Het is voor u dus van belang om een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten (als u die nog niet hebt).

Het laatste nieuws in je mailbox?

Vul hier je mailadres in en blijf op de hoogte!