A A A
hamburger
LeerlingenC in gang-lwoo-13

Vrijwillige ouderbijdrage

Reggesteyn vindt dat goed onderwijs meer moet zijn dan de lessen en lokalen die de overheid betaalt. Naast onze lessen bieden wij uw kind verschillende zaken. Denk bijvoorbeeld aan buitenschoolse en culturele activiteiten, excursies, werkweken en introductiedagen. En aan de collectieve school-ongevallenverzekering. De kosten hiervan worden niet of niet voldoende door de overheid vergoed.
Om te zorgen dat ons onderwijs eigentijds en gevarieerd blijft, vragen wij u deel te nemen aan het fonds ‘vrijwillige ouderbijdrage’.

Aan het begin van het schooljaar krijgt u bericht van onze afdeling Financiën en Control.
U geeft aan, aan welke onderdelen u wilt deelnemen en hoe u wenst te betalen. U kunt besluiten niet (of niet voor alle onderdelen) te betalen. Dit kan betekenen dat uw kind – aan het niet betaalde onderdeel – niet kan deelnemen. Na ondertekening ontstaat vanzelfsprekend de verplichting het deelnamebedrag te betalen.

Extra kosten
Afhankelijk van de opleiding, kan het voorkomen dat er extra activiteiten, speciaal voor dat schooltype of afdeling zijn die extra geld kosten. In deze gevallen informeren we u apart over de kosten hiervan.

Het innen van de ouderbijdrage verloopt digitaal. Zie hiervoor de Instructievideo ouderbijdrage.

Het laatste nieuws in je mailbox?

Vul hier je mailadres in en blijf op de hoogte!