A A A
hamburger
8ujq6v24

Primair Onderwijs

Aanmeldingsformulier

Medewerkers van het primair onderwijs kunnen het aanmeldingsformulier voor CSG Reggesteyn invullen. We adviseren u bij het invullen van het formulier gebruik te maken van de browser Google Chrome.

Het aanmeldingsformulier 2020 – 2021 vindt u  hier.

Als u de overdracht van leerlinggegevens via OSO doet, hoeft u alleen het ELD in te vullen. Het aanmeldingsformulier ELD vindt u hier

Het speciale gedeelte van het aanmeldingsformulier vindt u hier

Brochure van PO naar VO

Iedereen, de leerling voorop, is gebaat bij een passende, reële schoolkeuze. Vanuit Reggesteyn willen we daarbij een helpende hand bieden. Daarom hebben wij een brochure ‘van PO naar VO’ gemaakt. Hierin lichten wij het proces van verwijzen en de verschillende leerwegen toe. Daarnaast geven we aan welke scores uit het leerlingvolgsysteem hierbij aansluiten. Deze brochure vindt u hier.

Leerlingtyperingen

Binnen Reggesteyn bieden we onderwijs in verschillende leerwegen. Naast het verschil in niveau zien we bij de leerlingen ook een verschil in werkhouding; ondersteuningsbehoefte. Dit hebben we vertaald in een aantal leerlingtyperingen. Bij het geven van een advies kan het helpen om deze leerlingtyperingen bij de hand te hebben. Dit overzicht vindt u  hier.

Heroverwegingsformulier

Vanaf schooljaar 2014-2015 zijn de regels met betrekking tot advisering en plaatsing van basisschoolleerlingen op het VO aangepast. Het schooladvies krijgt meer gewicht en is leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. De score op de eindtoets is aanvullend en fungeert bij de toelating als onafhankelijk tweede gegeven.

Als blijkt dat het toetsadvies hoger uitvalt dan het schooladvies, heroverweegt de basisschool het schooladvies. In overleg met de leerling en ouders kan dit leiden tot een bijgesteld advies. Dit is niet verplicht. Een advies kan niet naar beneden worden bijgesteld. Mocht er sprake zijn van een bijstelling van het advies, krijgen we daar graag schriftelijk bericht. Uiteraard zijn we beschikbaar en worden graag betrokken bij de heroverweging. Het formulier voor heroverweging vindt u hier

 

Het laatste nieuws in je mailbox?

Vul hier je mailadres in en blijf op de hoogte!