A A A
hamburger
Springende leerlingen1-N-13

Verlof

Direct naar:  Verlofaanvraag / Vrij van school-Verlofregelingen / Leerplichtwet
LET OP: verzoeken om extra vakantiedagen kunnen wij meestal niet honoreren. Lees de onderstaande informatie!

Verzuim en verlofaanvragen
Het belang van onderwijs voor het kind zelf en de samenleving is groot. Daarom is de leerplicht ingesteld. Iedereen tussen 5 en 18 jaar is leerplichtig. Wij verwachten van onze leerlingen dat ze (op tijd!) in de lessen aanwezig zijn. Leerlingen die zonder geldige reden afwezig zijn, worden opgeroepen voor een gesprek waarna een passende maatregel volgt.

Ongeoorloofd verzuim
Gaat uw kind zonder goede reden niet naar school, dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Bij veelvuldig verzuim nemen wij contact op met de ouders. Ook zijn wij verplicht om ongeoorloofd verzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Niet alleen ouders, ook leerlingen zelf kunnen erop worden aangesproken als ze niet naar school gaan. Het kan ertoe leiden dat de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaakt en doorstuurt naar de officier van justitie. De rechter kan aan de ouders of verzorgers een straf opleggen van maximaal een maand hechtenis of een geldboete. Kinderen van 12 jaar en ouder kunnen bij ongeoorloofd verzuim ook zelf een geldboete of een Halt-straf krijgen.

Verlof
Voor het afwezig zijn tijdens één of meer lessen moet een leerling altijd vooraf toestemming vragen aan de unitleider. Wanneer geven we verlof? Om te beoordelen of een leerling recht heeft op één of meer vrije dagen, gaan we uit van de wettelijke regeling; de Leerplichtwet. Dat betekent dat we verzoeken om extra vakantiedagen meestal niet kunnen honoreren. Ga naar: Verlofaanvraag

Voor vragen hierover kunnen ouders en leerlingen contact opnemen met de unitleider of met de leerplichtambtenaar. Ook kunt alle informatie van de leerplichtambtenaar downloaden: Vrij van school-Verlofregelingen

Het laatste nieuws in je mailbox?

Vul hier je mailadres in en blijf op de hoogte!