Handige links

Disclaimer

Bij het maken van deze website is alle inhoud met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kunnen we niet garanderen dat alle informatie op deze site op elk moment foutloos en actueel is. Daarom sluiten we iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op deze website staat. Ook kan je aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen.

We willen niemand uitsluiten. Als we het op deze website over ‘ouders’ hebben, bedoelen we de (verzorgende) ouder, ouders of verzorgers van onze leerlingen. Overal waar we ‘hij’ zeggen, bedoelen we hem, haar en ieder ander.

Gebruiksvoorwaarden

Op het gebruik van deze website (www.reggesteyn.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Als je deze website gebruikt, verwachten we dat je de gebruiksvoorwaarden leest en ze aanvaart.

Hyperlinks

Deze website bevat ook links naar websites van derden. CSG Reggesteyn heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. CSG Reggesteyn aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectueel eigendom

Alle publicaties en uitingen van CSG Reggesteyn zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat CSG Reggesteyn daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Credits

Op sommige pagina's van onze website maken we gebruik van stockfoto's van www.freepik.com.