Handige links

Als je ziek bent, of door andere redenen niet bij de les kan zijn, moeten je ouders dit zo vroeg mogelijk doorgeven aan de presentiemedewerkers. Afspraken met de huisarts, tandarts en dergelijke, plan je zo veel mogelijk buiten de lessen.

Ziek of afwezig melden

  • Nijverdal: (0548) 53 37 00
  • Rijssen: (0548) 53 38 00

Beter melden

Ben je weer beter? Vraag je ouders om dit telefonisch te melden, of om je een briefje mee te geven voor de presentiemedewerkers.

Medicijnen op school

In het protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school lees je hoe we omgaan met medicijnen en medische handelingen op school.