Handige links

Leerkrachten groep 8

Heeft u leerlingen die volgend jaar naar het voortgezet onderwijs gaan? We laten u graag zien hoe Reggesteyn uw leerlingen helpt om het beste uit zichzelf te halen. Zodat ze kunnen worden wie ze werkelijk zijn.

Ook kunnen u en uw klas nu al gebruikmaken van de faciliteiten van Reggesteyn. Zoals ons Technolab in Rijssen. Zo helpen we u om de lessen nog leuker te maken. En zo kunnen uw leerlingen alvast kennismaken met Reggesteyn.

Aanmelden leerling door leerkracht groep 8

Het aanmelden van leerlingen voor Reggesteyn is een gedeelde verantwoordelijkheid van leerling/ouder(s)/verzorger(s) en de leerkracht groep 8. We volgen in deze aanmeldprocedure het tijdpad dat de rijksoverheid heeft voorgeschreven (rijksoverheid.nl). Nadat het schooladvies definitief is kan een leerling aangemeld worden. Het aanmelden van een leerling is de verantwoordelijkheid van de ouders. Bij de overstap van een leerling tussen scholen is de toeleverende school verantwoordelijk voor het aanleveren van een compleet en actueel onderwijskundig rapport (OKR). Dit gaat digitaal via OSO.

Drie documenten zijn in het aanmeldproces van belang:

  1. Het aanmeldformulier – Leerling / ouder(s)/verzorger(s)
  2. Het aanmeldformulier – leerkracht groep 8
  3. Het adviesformulier

Het aanmeldformulier – leerling / ouders

Dit formulier kunnen ouders downloaden vanaf de website van Reggesteyn (reggesteyn.nl). Het formulier staat daar klaar in februari 2024. Omdat het schooladvies gevraagd wordt, kunnen ouders dit pas compleet invullen als dit door de basisschool gecommuniceerd is. Nadat het aanmeldformulier is ingevuld, printen ouders dit uit. Het aanmeldformulier wordt door de leerling ingeleverd tijdens een van de aanmelddagen (dinsdag 26 of woensdag 27 maart 2024).

Het aanmeldformulier – leerkracht groep 8

Dit formulier kunnen leerkrachten downloaden vanaf de website van Reggesteyn (reggesteyn.nl). Het formulier staat daar klaar vanaf 12 februari 2024. De eerste 3 pagina’s worden voor alle leerlingen ingevuld. De ingesloten bijlage alleen voor leerlingen met een extra ondersteuningsvraag. Dit aanmeldformulier wordt in z’n geheel als bijlage in het OKR geplaatst en komt via OSO bij Reggesteyn terecht. Het OKR staat uiterlijk 24 maart klaar In OSO. Graag ook aandacht voor de afspraak binnen het samenwerkingsverband dat er voor leerlingen met een vermoeden van begaafdheid de profielschets in het OKR wordt bijgevoegd.

Het adviesformulier

Dit formulier wordt naar de basisschoolleerkracht gemaild. Op dit formulier wordt het schooladvies en het plaatsingsadvies genoteerd door de leerkracht van groep 8. Het wordt uitgeprint en aan de leerling / ouder(s)/verzorger(s) overhandigd zodra het schooladvies definitief is. De leerling neemt dit formulier mee tijdens de aanmelddag. 

Samenstelling brugklas

Leerlingtyperingen

Binnen CSG Reggesteyn bieden we onderwijs in verschillende leerwegen. Naast het verschil in niveau zien we bij de leerlingen ook een verschil in werkhouding; ondersteuningsbehoefte. Dit hebben we vertaald in een aantal leerlingtyperingen. Bij het geven van een advies kan het helpen om deze leerlingtyperingen bij de hand te hebben.

Handwerk
De een is beter met de handen, de ander is sterker met het hoofd. Onze begeleiding en ondersteuning sluit daarop aan.

Begeleiding op maat

Ieder mens is anders, ieder mens leert anders. Op Reggesteyn leveren we maatwerk als het gaat om persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Daarvoor hebben we heel veel mogelijkheden, zodat je ook echt de ondersteuning krijgt die je nodig hebt. Of je nu een langzame leerling bent, of juist een snelle.

Voor elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft, zoeken we een passende plek. Dat hoort ook bij onze zorgplicht. En daarvoor willen we best de grenzen opzoeken.

Laptop
Leren op de laptop? Zo doen we dat op Reggesteyn

Een unieke school

Iedere leerling is uniek en verdient een unieke school. Reggesteyn maakt de belofte waar met een aantal unieke pluspunten. We hebben er een paar voor u verzameld.

Binnenkort bij Reggesteyn

Onze schoolagenda is altijd wel gevuld met belangrijke momenten en leuke activiteiten. We hebben de opvallendste momenten en activiteiten voor groep 7 en 8 verzameld. Zo kunnen we vast kennismaken.

27 mei
Rijssen
Basis en kader leerjaar 3 (E&O)

Take over HEMA

27 mei
Nijverdal
3TL

Examen D&P

31 mei
Rijssen
Groep 8

School4You

Onze unitleiders helpen je graag verder

De unitleider is het aanspreekpunt voor alles wat er binnen de unit speelt. Dat geldt zowel voor ouders, als voor leerlingen.

visual.title

Mw. J. (Joke) Lankamp

Unitleider vmbo-basis Rijssen

Stuur een e-mail

visual.title

Mw. S. (Saskia) Idema

Unitleider vmbo-kader Rijssen

Stuur een e-mail

visual.title

Mw. M. (Marjan) van Pagée

Unitleider theoretische leerweg 1 t/m 4 en havo-vwo 1 t/m 3 Rijssen

Stuur een e-mail

visual.title

Dhr. D. (Desmond) de Lange

Unitleider praktijkonderwijs Rijssen

Stuur een e-mail

visual.title

Dhr. K. (Eelko) de Snoo

Unitleider havo/vwo 1 & 2 Nijverdal

Stuur een e-mail

visual.title

Dhr. J.E. (Jurgen) Jansen

Unitleider vwo 3 t/m 6 Nijverdal

Stuur een e-mail

visual.title

Dhr. H. (Eddy) Held

Unitleider havo 3 t/m 5 Nijverdal

Stuur een e-mail

visual.title

Mw. C. (Crista) Wold

Unitleider vmbo-basis/kader 1 & 2 en theoretische leerweg 1 t/m 4 Nijverdal

Stuur een e-mail

visual.title

Dhr. D.R. (Dennis) Boshoeve

Unitleider projecten

Stuur een e-mail