Handige links

Dyslexie betekent dat je problemen hebt met lezen en spellen. Dat zegt niks over je intelligentie. Natuurlijk houden we er rekening mee als je dyslexie hebt.

Als je een dyslexieverklaring hebt, geeft de leraar van de basisschool dit aan ons door. Daarmee kan je gebruik maken van speciale regelingen:

  • Extra tijd bij examens en toetsen.
  • Hulpmiddelen zoals voorleessoftware of een computer met spellingcontrole.
  • Een aantal dyslexie begeleidingslessen in leerjaar 1.

Als je denkt dat je dyslexie hebt, maar daar niet zeker van bent, kunnen jij en je ouders contact opnemen met de dyslexiecoördinator.

Met dyslexie kan je in aanmerking komen voor de ontheffingsregeling moderne vreemde talen. Hoe dit werkt, staat in het dyslexieprotocol.