Handige links

Als je op havo of vwo zit, kan je in bijzonder gevallen een ontheffing voor moderne vreemde talen aanvragen. Bijvoorbeeld als je een stoornis hebt die speciaal te maken heeft met taal, zoals dyslexie. Of als je een zintuigelijke storing of beperking hebt die een effect heeft op taal, zoals slechtziendheid.

Deze vrijstelling wordt gegeven op basis van artikel 26 van het inrichtingsbesluit havo en vwo Hulp bij dyslexie. De schoolleiding is niet verplicht om de vrijstelling te geven, maar moet dit dan goed onderbouwen.