Handige links

Op school moet je je prettig en veilig voelen, of je nu leerling bent of ouder of medewerker. Geweld of grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook, passen daar niet bij.

Voor de duidelijkheid hebben we een aantal gedragsregels vastgelegd in onze integriteitscode. Daar heeft iedereen op school zich aan te houden.

Om jezelf te ontwikkelen, heb je een veilige omgeving nodig. Daarom zetten we vanaf de eerste kennismaking in op vertrouwen en veiligheid.

Dhr. H. (Henk) Nijenkamp, directeur

Dit zijn de belangrijkste afspraken

  • Geweld wordt niet getolereerd, in geen enkele vorm.
  • Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd, in geen enkele vorm.
  • Alcohol, drugs en wapens zijn verboden op en rond school.
  • Iedereen houdt zich aan de veiligheidsregels en -normen.
  • Alle medewerkers van onze school zetten zich in om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Alle betrokkenen zijn aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.
  • Als school bieden we de best mogelijke zorg- en begeleidingsstructuur aan leerlingen en medewerkers.
  • Reggesteyn ontwikkelt een cultuur op basis van veiligheid, respect, tolerantie, samenwerking, gelijkwaardige mogelijkheden en kwaliteit van het onderwijsproces.
    Deze waarden zijn leidend.