Handige links

Pesten pikken we niet. Reggesteyn moet voor iedereen een veilige plek zijn en pesten hoort daar niet bij. Al kunnen we pestgedrag nooit uitsluiten, we zijn er alert op en we willen er alles aan doen om het te stoppen.

Aanpak bij pesten

  • We proberen pestproblemen te voorkomen.
  • We maken pesten bespreekbaar in de klas.
  • We nemen duidelijk stelling tegen pesten.
  • We betrekken de ouders bij de oplossing.
  • We nemen maatregelen tegen iedereen die toch doorgaat met pesten.

Word je gepest?

Of ken je iemand die gepest wordt? Praat erover met je mentor of met de leerlingbegeleider. Die zal zo nodig direct in actie komen en het Stappenplan pestaanpak volgen. Dat staat ook in ons pestprotocol.

Bij pestgedrag in het praktijkonderwijs is er een eigen aanpak. Als je daar meer over wilt weten, stuur je een email aan de unitleider van Pro, D. de Lange: d.delange@reggesteyn.nl