Handige links

Plagen mag, zolang het van twee kanten komt en er samen om gelachen kan worden. Pesten mag niet. Leerlingen weten vaak heel goed waar we het over hebben.

Pesten is systematisch psychisch, fysiek of seksueel geweld van een leerling of een groep leerlingen ten opzichte van één of meer andere leerlingen, die niet (meer) in staat is/zijn om zichzelf te verdedigen. Er is duidelijk sprake van een machtsverschil.

Onder pesten valt ook ‘cyberpesten’. Dat is pesten via het internet of mobiele telefoon: mms, sms, e-mail, chat, profielsites, weblogs, websites. Soms kan dat zelfs strafbaar zijn.

Als bepaald gedrag op de grens van plagen en pesten zit, kan het slachtoffer goed aangeven dat dit niet meer leuk is. En dat dat moet ophouden. Hij mag hierbij de hulp inroepen van een vriend(in), maar ook van een docent, mentor of leerlingbegeleider. Samen bedenken ze een oplossing om het pesten te stoppen.