Handige links

Dyscalculie betekent dat je problemen hebt met rekenen en wiskunde. Dat zegt niks over je intelligentie. Natuurlijk houden we er rekening mee als je dyscalculie hebt.

Als je een dyscalculieverklaring hebt, geeft de leraar van de basisschool dit aan ons door. Daarmee kan je gebruik maken van speciale regelingen:

  • Extra tijd bij examens en toetsen.
  • Hulpmiddelen zoals een rekenmachine of schema’s met oplossingsstrategieën.

Heb je geen dyscalculieverklaring, maar ben je onvoldoende rekenvaardig? Dan kijken we samen met jou en je ouders hoe we je het beste kunnen begeleiden. Als het nodig is, wordt er overlegd met een orthopedagoog