Handige links

Melden van geweld en misbruik Als school zijn we alert op signalen van misbruik en geweld. Dat melden we bij Veilig Thuis Twente.

Hierbij volgen we het Protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.