Handige links

We besteden al vroeg aandacht aan de veiligheid in de groep. Dat begint meteen tijdens de introductiedagen, als de verhoudingen in de nieuwe klas nog niet bepaald zijn. Natuurlijk bespreken we onze gedragsregels. Als er aanleiding voor is, gebruikt de mentor speciaal lesmateriaal om de afspraken op te frissen of de veiligheid in de klas weer ter sprake te brengen.

Als er sprake is van pestgedrag, werken we met het Stappenplan pestaanpak Reggesteyn. Deze pestaanpak is gebaseerd op het vijfsporenbeleid van Bob van der Meer, deskundige op het gebied van pestbeleid. Daarbij gaan we in gesprek met de gepeste leerling, de pester en met hun ouders.

Pestgedrag komt bijna nooit uit de lucht vallen. Vaak zitten er nare ervaringen achter. De mentor en eventueel de leerlingbegeleider proberen de pester te helpen door hem aan zichzelf te laten werken.

Onze pestaanpak

  • Hulp aan de gepeste leerling, gesprekken en eventueel een sociale vaardigheidstraining met aandacht voor weerbaarheid.
  • Hulp aan de pester; gesprekken en/of sociale vaardigheidstraining.
  • Hulp aan de zwijgende middengroep. In de vorm van het mobiliseren van deze groep en het bevorderen van een positieve sfeer.
  • Hulp en informatie aan de docenten, met informatie over het verschijnsel, signalering en concrete aanpakmogelijkheden.
  • Ouders worden betrokken bij de aanpak met voorlichting en achtergrondinformatie.