Handige links

Natuurlijk willen we lesuitval zoveel mogelijk voorkomen. Dat lukt vaak goed, door invallessen, een verkort rooster en het beperken van docentenscholing onder lestijd. Toch is het niet te voorkomen dat er soms een les uitvalt, bij ziekte of door onverwachte omstandigheden.

Tijdens een tussenuur kan je de aula gebruiken. Of de studieruimtes, als er plaats en toezicht is.

Lesuitval en wijzigingen van het rooster plaatsen we zo vroeg mogelijk in Zermelo en Magister. Als het eerste lesuur uitvalt, krijg je bericht via de telefoonketen van je klas.