Handige links

Bij geoorloofd ziekteverzuim worden de criteria van de schoolaanwezigheidskaart gevolgd. Bij een bepaalde verzuimomvang is er een verzuimgesprek met jou, je ouders en de mentor. Hierna kan een consult worden aangevraagd bij de jeugdarts. Het doel is een 'plan van aanpak' om je onderwijskansen zo groot mogelijk te maken.

Alleen als er mogelijk een achterliggende problematiek speelt en de plannen geen effect hebben, melden we het geoorloofd verzuim ook bij DUO.

Jeugdarts voor Nijverdal: Jeugdarts voor Rijssen:
Mw. S.J KienhuisJeugdarts voor Rijssen:
jgzreggesteynnijverdal@ggdtwente.nlMw. M. Tenkink
T 053-4876670jgzreggesteynrijssen@ggdtwente.nl
Mw. M. GrootenhuisT 053-4876670
jgzreggesteynnijverdal@ggdtwente.nl
T 053-4876670