Handige links

Kan je vanwege lichamelijke of psychische reden niet alle schooluren meedoen? Dan is er in bepaalde gevallen ruimte om van het verplichte aantal uren onderwijs af te wijken. Op basis van de Variawet wordt een ontheffing bij de onderwijsinspectie aangevraagd.

Ouders moeten instemmen met een aanvraag voor minder onderwijstijd. Er wordt een duidelijk ontwikkelingsperspectief plan opgesteld en er is een deskundigenverklaring nodig.