A A A
hamburger
foto 1

FAQ

Hoe komt de nieuwe school er uit te zien?
Dat weten we op dit moment nog niet. Wel zijn we samen met de gemeente tot een voorstel gekomen voor een toekomstbestendige en energiezuinige school waar leerlingen van het vmbo tot en met het gymnasium een prettige leeromgeving kunnen krijgen. En we weten dat die school aan de Noetselerbergweg wordt gebouwd. Een nog nader te bepalen architect zal met een voorstel komen.

Hoe ziet de planning eruit?
We beginnen met het selecteren van een architect en werken ondertussen aan een programma van eisen. In de loop van 2021 wordt een aannemer geselecteerd en daarna zal de bouw kunnen beginnen. In de zomer van 2023 willen we het nieuwe gebouw gaan gebruiken.

Met wie werken jullie samen tijdens de bouw?
Tijdens de bouw worden wij begeleid door een bureau dat gespecialiseerd is in de bouwbegeleiding in het onderwijs: ICS

Kan ik ergens met mijn vragen terecht?
Ja dat kan. Het mailadres is: nieuwbouw@reggesteyn.nl

Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van de nieuwbouw? En zo ja, hoe?
Uiteraard. We houden alle betrokkenen op de hoogte van ontwikkelingen. Dat doen we via de website, onder het menu nieuwbouw. Ook zullen we via onze ouderinfo’s en social media kanalen communiceren. Mocht daartoe noodzaak zijn, zullen we ook informatiebijeenkomsten of andere bijeenkomsten organiseren

Waar worden de leerlingen en personeel van de vestiging Noetselerbergweg tijdens de bouw gehuisvest?
Daar hebben we op dit moment nog geen definitief antwoord op. Vooral omdat het te maken heeft met verschillende zaken:
– Met welk voorstel voor nieuwbouw komt de architect?
– Waar op het terrein komt de nieuwe school?
– Verlopen de plannen de komende maanden volgens planning?
– Welke mogelijkheden zijn er om lessen anders of elders in te plannen?

Wat is er wel bekend over de tijdelijke huisvesting?
Wat we wel weten is dat we vanzelfsprekend de veiligheid en het belang van onze leerlingen altijd voorop stellen. En dat tijdelijke huisvesting dus ook een goede leeromgeving moet zijn.
We gaan er daarom ook vanuit dat de tijdelijke huisvesting gerealiseerd zal worden op het terrein van school, aan de Noetselerbergweg en/of de Willem de Clercqstraat.

Wij zien de bouw van een nieuwe school als een kans voor nog beter en toegankelijk onderwijs: maar ook de tijdelijke huisvesting kan prachtige kansen voor dat nieuwe onderwijs bieden.

Het laatste nieuws in je mailbox?

Vul hier je mailadres in en blijf op de hoogte!