A A A
hamburger
Jongen aan het werk-13

Hoe werkt de aanmelding?

Op Reggesteyn kennen we verschillende soorten klassen voor het eerste leerjaar. Daarbij sluiten we aan bij de verschillende leerwegen die we op Reggesteyn hebben.

Van 8 naar 1. Hoe werkt het?

  • U wordt door de basisschool geïnformeerd over een passende schoolkeuze voor uw kind.
  • U kiest voor een vervolgschool.
  • De basisschool vult voor 1 maart het aanmeldingsformulier in en stuurt dit voor 6 maart naar de toelatingscommissie (van Reggesteyn).
  • De toelatingscommissie plaatst leerlingen in een leerweg en in een klas. U krijgt hierover bericht.
  • De uitkomst van de eindtoets (eind mei) kan aanleiding zijn opnieuw te kijken naar de plaatsing.

Is er een gesprek?
In de meeste gevallen verloopt de plaatsing zonder extra gesprekken. In sommige gevallen voeren we één of meer gesprekken met de groepsleerkracht van de basisschool en eventueel met u als ouder(s). Wanneer u er zelf niet bij bent, houden we u op de hoogte van die gesprekken. Meer info:

Toelating ondersteunend- en praktijkonderwijs
De aanmelding voor het ondersteunend onderwijs (eerder lwoo) en het praktijkonderwijs verloopt anders dan bij de overige leerwegen.

Het laatste nieuws in je mailbox?

Vul hier je mailadres in en blijf op de hoogte!