A A A
hamburger

W. de Clercqstraat

De vestiging Willem de Clercqstraat van Reggesteyn is een moderne vmbo-school. Je vindt hier vmbo-tl (theoretische leerweg) en de onderbouw van de beroepsgerichte leerweg (basis en kader). Het is een kleine, overzichtelijke school waar je volop aandacht krijgt. Ons onderwijs draait niet alleen om kennis en vaardigheden.
We vinden het ook belangrijk hoe je je als mens ontwikkelt in onze samenleving en welke bijdrage jij aan die samenleving kunt leveren. We gaan ervoor dat je goede resultaten behaalt en naar het mbo kunt doorstromen

Passende begeleiding
Jouw ontwikkeling vinden we belangrijk. In het vak Mens & Beroep en Diensten & Producten ontdek je welke richting het best bij jou past. Heb je begeleiding nodig, dan krijg je extra uitleg en ondersteuning. Soms schakelen we daar het Pluspunt bij in. Kun je meer aan, dan is er verdieping en extra lesmateriaal. We leren ook door sportieve en culturele activiteiten. Daarom kun je ook buiten schooltijd deelnemen aan één van de clubs: sport, theater en kunst.

Ontdek je talent in het belevingslokaal

Ontdek je talent in het belevingslokaal
Toon meer

Op de vestiging Willem de Clercqstraat kennen we het ‘belevingslokaal’. Dit is een unieke samenwerking tussen Onderwijs, Overheid en Ondernemers. In het belevingslokaal werken leerlingen zoveel mogelijk praktijkgericht. Het doel is om zo na te denken over toekomstige beroepen en de opleidingen die daar eventueel bij horen. Docenten begeleiden de leerlingen, maar daarnaast komen ook praktijkmensen vertellen over hun beroep. Leerlingen krijgen zo een goed beeld van wat er allemaal gebeurt in het bedrijfsleven nu en in de toekomst.

 

Wat wil jij graag leren?

Wat wil jij graag leren?
Toon meer

Altijd al willen weten hoe je een 3d tekening op de computer maakt? Of hoe je de stelling van Pythagoras moet toepassen? Of hoe je een appeltaart bakt? Of misschien wil je heel graag beter worden in Engels. Zo maar eens wat voorbeelden voor onze Ideeënbox. In deze box verzamelen we ideeën van leerlingen waar we maandelijks een paar uitkiezen. Samen met de klas bespreken we dan wie dit ook wil leren en dan gaan we aan de slag. Met een moeilijk woord noemen we dit ‘gepersonaliseerd’ leren. Super leuk en nog eens leerzaam ook!

 

Denk na over je toekomst!

Denk na over je toekomst!
Toon meer

Bij Reggesteybn brengen we regelmatig een werkbezoek bij bedrijven of organisaties. Doordat je ziet hoe het er op de werkvloer aan toegaat doe je ideeën op voor de toekomst. Zo kun je bijvoorbeeld kijken bij de kinderopvang, installatiebedrijven en bejaardentehuizen. Dit helpt bij het maken van keuzes voor de toekomst!

 

Denk mee in de Klankbordgroep

Denk mee in de Klankbordgroep
Toon meer

Altijd al willen meedenken over het wel en wee op jouw school? Bijvoorbeeld over kerst- en paasvieringen, roosters of het Open Huis? Bij ons kan dat, in de klankbordgroep. Wij vinden het waardevol dat jij je betrokken voelt bij de school. De klankbordgroep kan soms zelf ideeen aandragen, maar soms wordt ook hun mening gevraagd over bepaalde dingen. Super belangrijk dus!

Door je te verbinden aan leerlingen ontstaat een persoonlijke band

Ik vind het belangrijk dat leerlingen voelen dat ze bij ons op school zichzelf kunnen zijn en dat je wordt geaccepteerd zoals je bent. Dat kan alleen als een leerling een positieve relatie heeft met docenten en medeleerlingen. Die verbinding is van groot belang voor de prestaties. Als school willen we in gesprek blijven met elkaar, dat is de kracht van de verbinding en de verdieping. Zo probeer ik zelf ook voor leerlingen zichtbaar te zijn!
Unitleider havo/vwo/gymnasium (leerjaar 1-3)
Marjan van Pagée

Het belevingslokaal is een unieke samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en gemeente

Leerlingen kunnen niet alleen hun talent ontdekken, maar ook bewuster keuzes maken!
Directeur
Ineke Munter

We zijn een ondernemende school!

“We willen het ondernemerschap meer onder de aandacht van leerlingen brengen”, zegt docent Cathy van Schilt”. “Dit komt ten eerste de zelfstandigheid van de leerlingen ten goede, maar het geeft ook een goed inzicht in hoe het bedrijfsleven en de economie in elkaar zit”.
Docent Economie en Management & Organisatie
Cathy van Schilt

Contactgegevens

W. de Clercqstraat 7, 7443 XG, Nijverdal
T: (0548) 533 700
F: (0548) 533 799
E:


mw. ir. N. Loeper MSc
n.loeper@reggesteyn.nl

Het laatste nieuws in je mailbox?

Vul hier je mailadres in en blijf op de hoogte!