Handige links

Missie

CSG Reggesteyn is een open christelijke school: We willen leerlingen begeleiden bij het ontdekken van wie ze zijn (1) en wie ze kunnen worden door te leren van en met elkaar (2). We willen ons verbinden aan onze leerlingen, aan onze omgeving en aan elkaar, zoals God zich aan ons verbindt (3).

Toelichting op de missie

CSG Reggesteyn is een open christelijke school:

 1. We willen leerlingen begeleiden bij het ontdekken van wie ze zijn
  We hebben de overtuiging dat ieder mensenkind van waarde is en dat het van belang is om die waarde aan het licht te brengen. Je doet er toe! Dit gaat over inclusiviteit. 

 2.  ... en wie ze kunnen worden door te leren van en met elkaar
  Bij ontwikkeling hoort de ontmoeting met de ander. En dus ook met andere ideeën, meningen en levensovertuigingen. Dit gaat over veelkleurigheid en nieuwsgierigheid.

 3. We willen ons verbinden aan onze leerlingen, aan onze omgeving en aan elkaar, zoals God zich aan ons verbindt
  Ons onderwijs is sterk verbonden met kernboodschap uit de Bijbel. Genade, Naastenliefde, Rentmeesterschap: het zijn oude woorden, maar tijdloze waarden. Die gaan vooral over verbinding. Op een manier die Jezus ons heeft voorgeleefd:
  liefdevol en groeigericht. We willen die waarden elke dag uitdragen door ze concreet te maken. Dit gaat over inspiratie: geïnspireerd worden en inspirerend zijn.

Onderwijsvisie

Onze missie is de basis van de volgende uitgangspunten voor ons onderwijs:

 • We willen er zijn voor alle kinderen: daarom een breed onderwijsaanbod, toegankelijk en dichtbij
 • We willen elk kind zien, echt leren kennen: daarom een kleinschalige, veilige organisatie van onderwijs
 • We vertrouwen in de mogelijkheden tot ontwikkeling van ieder mens: en dagen elke leerling dus uit
 • Kansengelijkheid vraagt om ongelijk onderwijs: daarom werken we zoveel mogelijk op maat, rekening houdend met verschillen
 • We leren en werken zoveel mogelijk samen: ook in en met onze omgeving