Handige links

Ouders, leerlingen en medewerkers zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad (MR) van Reggesteyn. De medezeggenschapsraad behartigt de belangen van leerlingen, ouders, en het personeel.

De MR vergadert minimaal zeven keer per jaar over onder andere:

 • Onderwijskundige vernieuwingen
 • Onderdelen van het personeelsbeleid
 • Het financiële beleid
 • Het schoolplan
 • De lessentabel
 • De schoolgids

Het dagelijks bestuur van de MR wordt gevormd door:

 • Marjolein Nijsink (voorzitter)
 • Marco Timmer (secretaris)


De MR kent leden vanuit de ouders , de leerlingen en de medewerkers van CSG Reggesteyn.

Ouders/leerlingen

 • Cindy Ulkeman -> ouder vestiging Rijssen én Nijverdal
 • Nina Baan -> ouder vestiging Rijssen
 • Julian Letink -> leerling vestiging Nijverdal
 • Floris Lusseveld -> leerling vestiging Rijssen
 • Jarnick Agteresch -> leerling vestiging Nijverdal

Medewerkers

 • Marco Timmer (secretaris) -> vestiging Nijverdal
 • Henk Pennings -> vestiging Nijverdal
 • Michel Boer -> vestiging Nijverdal
 • Gonneke Bartels -> vestiging Nijverdal
 • Nico Akkerman -> vestiging Rijssen
 • Nicolle Gerrits -> vestiging Rijssen
 • Marjolein Nijsink (voorzitter) -> vestiging Rijssen
 • Maurijn Klok -> vestiging Rijssen
 • Bea van der Meiden -> vestiging Nijverdal

Vragen over of aan de MR kunt u mailen naar m.timmer@reggesteyn.nl