Handige links

Reggesteyn heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. De verzekering dekt de school en de mensen die voor school actief zijn (bestuursleden, medewerkers, vrijwilligers) tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen.

Reggesteyn is niet aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en de buitenschoolse activiteiten gebeurt. We vergoeden dus niet alle (of geen enkele) schade die in schoolverband ontstaat.

Reggesteyn is alleen aansprakelijk als er sprake is van een verwijtbare fout. Schade aan bijvoorbeeld een bril die tijdens de gymnastiekles stukgaat, valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering.

Reggesteyn is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of als ze jonger zijn dan 14 jaar: hun ouders) zijn zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Ook voor de eventuele schade die ze veroorzaken. Het is daarom belangrijk dat je ouders een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, als ze die nog niet hebben.