Handige links

Op school ben je als leerling verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen.

  • De verzekering geldt van een uur voor aanvang van de lessen tot een uur na het eindigen ervan.
  • De verzekering geldt tijdens werkweken, schoolkampen en excursies die onder de verantwoordelijkheid van school vallen.
  • De verzekering dekt geen materiële schade zoals brillen en fietsen.
  • Leerlingen zijn ook verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen tijdens de verplichte stage of praktijktijd. De uitkeringen zijn gelijk aan die van de ongevallenverzekering.