Handige links

Alle ouders wordt gevraagd om een vrijwillige ouderbijdrage. Dit geld wordt gebruikt voor dingen die we belangrijk vinden, maar waarvoor we geen bekostiging van de overheid ontvangen. Zoals buitenschoolse en culturele activiteiten, excursies, werkweken en introductiedagen.

Extra kosten

Afhankelijk van de opleiding, kan het voorkomen dat er extra activiteiten, speciaal voor dat schooltype of afdeling zijn die extra geld kosten. In deze gevallen informeren we ouders apart over de kosten hiervan.

Digitale betaling

Aan het begin van het schooljaar krijgen ouders het verzoek om de vrijwillige bijdrage te betalen. Omdat het om een vrijwillige bijdrage gaat, kunnen ouders aangeven voor welke onderdelen er wordt bijgedragen, en hoe. Niet betalen heeft geen nadelige gevolgen voor de deelname van leerlingen aan activiteiten.

De ouderbijdrage wordt digitaal voldaan via WisCollect.