Handige links

In bepaalde situaties kan je een extra vrije dag krijgen, zogenaamd geoorloofd verzuim door gewichtige omstandigheden. Hiervoor kunnen je ouders een verlofaanvraag indienen bij je unitleider.

Gewichtige omstandigheden

 • Een wettelijke verplichting die niet buiten de lesuren past. 
 • Verhuizing - max. één dag. 
 • Gezinsuitbreiding - max. één dag. 
 • Bezoek aan het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m 3e graad - max. één dag.
 • Ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m 3e graad - duur in overleg met de directeur.
 • Overlijden van
  - bloed- of aanverwanten in de eerste graad – max. vier dagen.
  - bloed- of aanverwanten in de tweede graad – max. twee dagen.
  - bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad – max. één dag.
 • Het 25-, 40-, 50- jarig ambtsjubileum of het 12 ½-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders – max. één dag.

Vrije dagen vanwege wintersport, een tweede vakantie, een extra weekend, deelname aan een (sport)evenement, bezoek aan familie buiten Nederland en dergelijke vallen niet onder ‘gewichtige omstandigheden’. Hiervoor kan je geen vrij krijgen.