Handige links

Als je voor een acute (onveilige) situatie zorgt, kan je maximaal vijf schooldagen geschorst worden. Je krijgt dan extra huiswerk mee, zodat het onderwijs zoveel mogelijk doorloopt. Dat heet zorgplicht ononderbroken ontwikkeling.

Als je langer dan één dag geschorst wordt, moeten we dat melden bij de Inspectie van het Onderwijs, via het Internet Schooldossier.

Verwijderen

In sommige gevallen kan je van school gestuurd worden, oftewel je wordt verwijderd. Dat moeten we eerst melden bij de onderwijsinspectie.

De Inspectie controleert of we ons aan de wettelijke voorschriften houden en spreken scholen of schoolbesturen aan waar dat nodig is.

Een schorsing of verwijdering valt onder geoorloofd verzuim.