Handige links

Als je niet bij de les bent en daar geen toestemming van school voor hebt, is dat spijbelen of ongeoorloofd verzuim. Dat is niet de bedoeling. Daarom zijn er maatregelen als je vaak te laat of afwezig bent. Dan volgen we de Regionale kaart schoolaanwezigheid Twente en de aanwezigheidsprotocollen.

Voordat we maatregelen nemen, praten we met jou en je ouders. We kijken naar je verzuimdata en mogelijke risicosignalen. Samen onderzoeken we waarom je zo vaak verzuimde of te laat was en wat passende maatregelen zijn. Deze maatregelen staan in de aanwezigheidsprotocollen.

De leerplichtambtenaar en DUO

Volgens de wet moeten we ongeoorloofd verzuim melden aan de leerplichtambtenaar bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dat doen we als het verzuim niet verbetert. We vertellen ook welke maatregelen er al genomen zijn. De leerplichtambtenaar start dan een verzuimonderzoek en zet de methodische aanpak schoolverzuim (mas) in. De leerplichtambtenaar vertelt school welke acties er worden ingezet.

Spijbelen en Halt

Als je te veel spijbelt of te vaak te laat bent, krijg je een Halt-straf Schoolverzuim. De leerplichtambtenaar kan je volgens de Mas naar bureau Halt sturen. Dat gebeurt als je meer dan negen uur hebt verzuimd of twaalf keer te laat bent gekomen en de maatregelen van school niet helpen.

IGD 21 0358 MAS figuur