Handige links

Je kunt verlof krijgen voor een extra vakantie als je leerplichtig bent en tijdens de schoolvakantie niet weg kunt doordat het werk van (één van) je ouders juist dan moet gebeuren. Het gaat dan om seizoengebonden arbeid. In dat geval mag de schoolleiding verlof geven voor een gezinsvakantie buiten de vaste schoolvakanties

Hiervoor kunnen je ouders een verlofaanvraag indienen bij jouw unitleider is dat bij de unitleider of via de mentor die het dan op zijn beurt aan de unitleider voorlegt. Het aanvraagformulier ligt ook bij het Checkpoint (N) en de Escaperoom (R).

  • Je kunt maximaal één keer per jaar verlof aanvragen.
  • Je krijgt maximaal 10 schooldagen verlof.
  • Je krijgt geen verlof in de eerste twee weken van het schooljaar.

In andere situaties mogen we volgens de leerplichtwet geen verlof geven. Neem bij vragen contact op met de unitleider.