Handige links

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt vier jaar en heeft drie routes: Basis-beroepsgerichte leerweg (bbl), kader-beroepsgerichte leerweg (kbl) en theoretische leerweg (tl). Met je vmbo-diploma kan je naar het mbo of, vanuit de theoretische leerweg, doorstromen naar de havo.

Hier ontdek je hoe jouw kwaliteiten tot z’n recht komen in de maatschappij en het bedrijfsleven. Je kiest vanaf het derde leerjaar een profiel waarin je verder wilt leren. Zo’n profiel geeft veel mogelijkheden. Je kunt met het vmbo-diploma nog alle kanten op.

Als je op het vmbo extra aandacht of begeleiding nodig hebt, kan dat. Reggesteyn helpt je met ondersteunend onderwijs.

Basis-beroepsgerichte leerweg (vmbo-bbl)

Hier leer je de basisvaardigheden voor een beroep. Daarbij ligt de nadruk vooral op de praktijk. Je leert veel door te doen, alleen maar ook samen. Voor de bovenbouw kies je een profiel dat goed aansluit op echte beroepen. En je loopt stage bij een bedrijf, instelling of gezin. De eerste twee jaren volg je in Rijssen of in Nijverdal. Vanaf het derde jaar zijn de lessen in Rijssen.

Met het vmbo-bbl diploma stroom je door naar mbo 2.

Kader-beroepsgerichte leerweg (vmbo-kbl)

Hier leg je de lat net even wat hoger. Je leert basisvaardigheden voor een beroep. Dat is veel praktijk en ook theorie. Voor de bovenbouw kies je een profiel dat goed aansluit op echte beroepen. Ook hier loop je stage bij een bedrijf, instelling of gezin. De eerste twee jaren volg je in Rijssen of in Nijverdal. Vanaf het derde jaar zijn de lessen in Rijssen.

Met het vmbo-kbl diploma stroom je door naar mbo 3 of 4.

Theoretische leerweg (vmbo-tl)

Hier vorm je jezelf en ontwikkel je je kwaliteiten. Daarbij ligt de nadruk vooral op theorie. Naast vormende vakken krijg je in de bovenbouw ook het beroepsgerichte vak ‘dienstverlening & producten’. Het vakkenpakket stemmen we af op jouw kwaliteiten en op je wensen voor de vervolgopleiding. Alle leerjaren van de theoretische leerweg worden zowel in Rijssen als in Nijverdal aangeboden.

Met vmbo-tl kan je naar mbo 3 of mbo 4, of doorstromen naar de havo.