Handige links

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het doen en laten van het College van Bestuur.

De taken van de Raad van Toezicht staan in de statuten van de stichting en in het reglement van de Raad van Toezicht. In het document Toezichtvisie, toetsingskader en informatieprotocol staat beschreven hoe de Raad deze taken uitvoert.

De Raad kent een aantal actieve commissies: Auditcommissie, Commissie onderwijs & kwaliteit en de Remuneratiecommissie.

Leden

  • Dhr. drs. G.J. (Gerjan) Kamerling RA (voorzitter)
  • Mw. W.G.M. (Wendy) Dijkers-Assen MSc EMFC RA RC
  • Mw. H.G.G. (Erna) Mobach-Donderwinkel
  • Dhr. mr. C.J. (Clazinus) Netjes
  • Mw. drs. M.M.N. (Mariëlle) Kuijper
  • Mw. mr. D.J. (Dianne) Baan-Bloemendaal

Secretariaat

De Raad van Toezicht wordt ondersteund door het bestuurssecretariaat. Het secretariaat ondersteunt ook het College van Bestuur. De Raad van Toezicht en het bestuurssecretariaat zijn bereikbaar per mail via: dirsecr@reggesteyn.nl en telefonisch 0548 – 533 632

Statuten en reglementen