Handige links

Elke vestiging heeft een klankbordgroep voor ouders. Hierin kunnen ouders meedenken over hoe we zaken op onze school kunnen aanpakken.

Ook heeft elke unit een klankbordgroep voor leerlingen. In deze klankbordgroepen worden leerling-zaken besproken en is er overleg met de unitleider of de vestigingsdirecteur.