Handige links

De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor het geven van leiding aan de vestigingen en de uitvoering van het vastgestelde strategische beleid. Dit doen ze samen met de vestigingsteams.

Directie

De directeuren zijn bevoegd (mandaat) om namens het College van Bestuur bepaalde rechtshandelingen te verrichten.

De directie van Reggesteyn wordt gevormd door:

Mw. I.J.J. (Ilonka) Donker (Havo/Vwo), beide vestigingen

Dhr. J.H. (Henk) Nijenkamp (Pro/Vmbo); beide vestigingen